Sliprännorna utanför Gantofta

I en ravin i en dalgång där Råån flyter fram finns ett stort antal sliprännor på sandsten framträdande i backen.

Sliprännor eller slipskåror finns på andra platser i Sverige, på såväl fasta hällar som på lösa block. Enligt traditionen kallas en del av dem för svärdslipningsstenar eftersom man trodde att rännorna bildats när människorna slipade sina svärd och flintyxor på stenarna.
Det finns inga bevis för ett samband mellan slipskårorna och stenålderns människor, men där slipskårestenar förekommer finns ofta också spår av människor som tillhört olika stenålderskulturer. 

LÄS MER

SE ALLA VÅR NATURPLATSER