Cirka 1500 meter söder om Skäralid finns en av Skånes bäst bevarade basaltkupper. Basaltkuppen härrör från kritatiden och åldern är bestämd till 110 miljoner år . Vid den tidpunkten var de mellersta delarna av Skåne ett vulkaniskt landskap där upp till 150 stycken vulkaner spydde ut magma, aska och gas. Det vi ser här är en basaltkupp vilket är en rest av vulkanens kraterrör/utloppskanal i vilken den basaltiska magman rörde sig uppåt. När magman kyls av spricker den upp i vackra fem-sex kantiga basaltpelare. Att basaltkuppen står kvar än i dag beror på att basalt är en hård och motståndskraftig bergart vilket gör att den inte vittrar lika lätt som andra bergarter.
Pelarna är 2-3 dm i diameter och någon meter långa . Basaltpelarna står
inte rakt upp utan lutar åt sydsydväst. Uppsprickningen sker vinkelrätt mot den kallaste ytan, vilken inte behöver ha varit horisontell. En del av basaltpelarna är rundade och på vissa kan man se skikt av bergarten som flagnar av, detta är ett tecken på klotvittring vilket gör att till sist kommer friska bollar av basalt ligga i ett vittringsgrus. Basaltpelarna vid Rallate ligger i kanten av en stor grop helt nära vägen och vid en bäck, med en diameter på cirka 30 meter. Gropen har bildats genom att bönderna på 1800-talet tog märgel som jordförbättringsmedel. Märgeln här och i ett par andra gropar i närheten skulle eventuellt kunna vara av vulkanisk tuff. Namnet Rallate är en uppmaning med betydelsen ”stig in” vilket antyder att det funnits en landsvägskrog i närheten .