Osbecks bokskogar vilar tryggt på nordsidan av Hallandsåsen sluttningar

Pehr Osbeck, präst under andra halvan av 1700-talet, som var Linnés lärjunge, hade den ambitionen att lära sig mycket inom teologi, naturalhistoria och medicin.

Tack vare hans dokument vet vi idag mycket om hur naturen och bygden här såg ut under denna tid.

När solljuset silar ner genom Osbecks bokskogar färgas lövverket ljusgrönt. Reservatet kan besökas alla årstider och här finns många markerade vandringsslingor att välja mellan. I skogen finner man sällsynta mossor och olika fornlämningar.

LÄS MER

SE ALLA VÅRA NATURPLATSER