Upptäckarglädje för forntidsintresserade

En forntidsgravhög äldre än Egyptens pyramider – här i Skåne? Tanken svindlar och om upptäckarlusten vaknar är det bara att krypa in och besöka denna 5150-åriga gånggrift.

Gravhögen strax vid nedfarten till Ålabodarna är en av Skånes bäst bevarade. Den upptäcktes av en slump år 1843 av en alltför tungfotad oxe, som trampade igenom åkern.

Via en kryptunnel kommer man in i det manshöga rummet där en pannlampa kan komma väl till pass. Utrymmet är överraskande stort och känslan är lika magisk som annorlunda. Detta måste helt enkelt upplevas!

LÄS MER HÄR OM ÖRENÄSGÅNGGRIFTEN

SE ALLA PLATSER PÅ HUVUDKARTAN