Ljudet från de många fallen vid Hallamölla kvarn är vacker musik.

Hallamölla är Skånes längsta vattenfall med en fallhöjd på totalt 23 meter.

Fallet är en del av Verkaån, vars hela lopp är skyddat som naturreservat. Ån startar vid Verkasjön där man kan fiska aborre, gädda, sutare m fl. Namnet kommer från den kvarn som funnits på platsen sen 1400-talet. Den byggdes om 1950 och gav vid den tiden en kraft motsvarande 75 hästkrafter. Den användes i produktion ända in på 1940-talet. Huset finns kvar bevarat och är ibland öppet (söndagar) för besök då man kan beskåda det stora kvarnhjulet.

LÄS MER

SE ALLA VÅRA NATURPLATSER