Till och med namnet Håkull klingar mystiskt

En skön promenad genom vindlande stigar leder uppåt och fram till Kullabergs högsta punkt, Håkull, 187,5 m över havet.

Härifrån ser man långt omkring eftersom vegetationen här uppe är sparsam. Hallands Väderö och Hallandskusten. I söder breder låglandskusten ut sig mot Höganäs och Helsingborg. I klart väder ser man över till Danmark. Tre stenstoder kröner toppen, som kringgärdas av ett flertal enbuskar.

LÄS MER

SE ALLA VÅRA NATURPLATSER